EVENT FOTOKÚTIK

Záhrada SNM

Program obnovy bývalej botanickej záhrady Slovenského národného múzea v Martine.

V opustenom mieste za Etnografickým múzeom SNM leží veľký potenciál. Ľudia z Premeny v Turci začali v r. 2016 tento potenciál rozvíjať. Prostredníctvom série komunitných podujatí v záhrade došlo k oživeniu priestoru a všeobecnému presvedčeniu o potrebe jej odbornej revitalizácie. Zámerom je tiež obnovenie vyschnutej fontány a systému jazierok, ako aj výsadba pôvodných drevín a renovácia celého areálu, ktorý má slúžiť širokej verejnosti.

Každoročne na jar prebieha séria dobrovoľníckych brigád za účelom základnej údržby areálu. Záverečnú sobotu obohacuje rodinné podujatie Míľa pre mamu z dielne OZ Rodinné centrum Wings, ktoré vrcholí piknikom v záhrade.

Usporiadateľ: OZ Premena – Spolupráca v Turci

Partneri: Slovenské národné múzeum

MENU