EVENT FOTOKÚTIK

Participácia na Malej hore

Vskutku jedinečný lesopark v centre Martina, ktorému už celé desaťročia nevenujeme dostatočnú pozornosť. Vzhľadom ku svojej polohe, histórii a prírodnej rozmanitosti je predurčený k tomu, aby sa stal pilotným projektom zapájania verejnosti do tvorby verejných priestorov v našom meste. Participácia verejnosti umožňuje obyvateľom pozitívne meniť priestor okolo seba a kultivovať svoj vzťah k verejnému priestoru. Cieľom zapojenia verejnosti je väčšia miera spokojnosti obyvateľov a zodpovedné využívanie verejných priestorov mesta.

 

MENU