EVENT FOTOKÚTIK

Kom Kom – kompostuj s nami

Komunitný projekt “Kom kom” využíva záujem obyvateľov sídliska Košúty II o možnosť využiť biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Vytvára infraštruktúru na tvorbu kompostu a následne jeho využitie pre vlastné potreby obyvateľov a údržbu verejnej zelene. Projekt nielen, že zvyšuje povedomie o negatívnych vplyvoch tohto odpadu pri skládkovaní, ale aj mení obecne platné, zato však obecne nevyhovujúce pravidlá.

Usporiadateľ: OZ Premena – Spolupráca v Turci

Partneri: ECCO Slovakia, JRK

 

MENU